ДРАГИЊА МАСКАРЕЛИ
Музеј примењене уметности, Београд
draginja.maskareli@mpu.rs

MADE IN ITALY: RE-USE OF FASHION HERITAGE AND NEW DIGITAL PERSPECTIVES
Међународна конференција пројекта Europeana Fashion, Музеј Викторије и Алберта, Лондон, 9. април 2014.

Зборник 10/2014 (Музеј примењене уметности), страна 103-104

УДК:
7.05:646.4]:005.745(450)"1945/2014"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (93 KB)