БИЉАНА ЦРВЕНКОВИЋ
Музеј примењене уметности, Београд
biljana.crvenkovic@mpu.rs

Међународни пројекат Керамика и њене димензије, 2014–2018.
СИМПОЗИЈУМ КЕРАМИКА ИЗМЕЂУ ПРОМЕНА И ИЗАЗОВА – ИЗМЕЂУ ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ
Београд, Галерија фресака, 20–21. мај 2015.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 74-75

Категорија чланка: приказ

УДК:
738.03(4):005.745(497.11)"2015"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (545 KB)