МАЈКЛ МУР (MICHAEL MOORE)
Алстерски универзитет, Факултет уметности у Белфасту, Северна Ирска, Уједињено Краљевество
m.moore@ulster.ac.uk

CONTROVERSIAL CROCKERY
КОНТРОВЕРЗНА ГРНЧАРИЈА

Зборник 14/2018 (Музеј примењене уметности), страна 26-31

Категорија чланка: стручни рад

УДК:
738.01
738(417)

Abstract:
Several pieces of industrially produced ceramics made ca. 1880 are secreted throughout the display cases of the National Museum of Ireland's Decorative Arts collection. These are mainly intended for domestic use, serving as teapots and plates, cups and saucers, though their surface decoration is incongruent with their functional design. The paper explores the use of what could be considered controversial imagery and text by referencing the pieces of ceramics telling a highly politicized story in the domestic settings of urban and rural homes in Ireland. It offers a brief consideration of colonial and post-colonial themes in the broader cultural or political context in Ireland, to help frame the discussion of Controversial Crockery in the Decorative Arts Collection of the National Museum of Ireland and beyond. The paper also examines other ceramic objects within Irish collections that tell multifaceted stories on the technical and aesthetic levels but also on levels relating to politics, history, folklore and material culture.

Key words:
Bally Brit pot, Erin Go Bragh tea set, Fonthill vase, Home Rule teapot, National Museum of Ireland, Carlow County Museum

Резиме:
На почетку рада констатује се да су предмети од керамике присутни како у техничким и естетским оквирима укуса, традиције, процеса и технике, тако и ширем културно-политичком контексту, и износи се тврња да су домаћи, функционални, декоративни предмети присутни на сасвим посебном нивоу постојања, укључујући и контекст историјског значаја, високополитизоване националне тежње, подстицање промена у званичној политици и борбу за независност. Примери којима се поткрепљује ова тврдња јесу сервис за чај Erin go Bragh (Ирска заувек), са представама водећих заговорника аграрне реформе у Ирској, и чајник Home Rule (Ирска аутономија), који слави коначно доношење Закона о аутономији Ирске 1920. године, којим је осигурана независност 26 ирских горфовија од Британије. У раду се надаље испитују предмети који нису везани за политичке тежње, а ипак имају друштвени и културни значај изван првобитне намене, односно употребе у домаћинству. Као пример се наводи ваза „Фонтхил“, због свог необичног путовања од Кине до Ирске кроз домове црквених великодостојника и краљева, кроз читаву Азију и неколико европских земаља, да би на крају постала најстарији примерак кинеског порцелана у европским колекцијама. Други пример је посуда из Балибрита која потиче из бронзаног доба, а откривена је тек у XX веку, када се отиснула на још једно номадско путовање преко Атлантског океана, у оба смера, у релативно кратком периоду од тридесет година. У раду се показује да захваљујући поменутим случа- јевима, догађајима и згодама везаним за ове сасвим обичне посуде, њихово присуство у савременој матери- јалној култури има далеко већи значај од онога који би могао проистећи из њихове изворне, скромне намене.

Овде можете преузети PDF чланка (191 KB)