Бодин Вуксан
др историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

О НЕКИМ МОГУЋИМ ПРОБЛЕМИМА KОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈЕ
Мирослава Костић: Јаков Орфелин и његово доба, Галерија Матице српске, Одељење за ликовне уметности Матицe српскe, Нови Сад, 2007

Зборник 4/5/2008/2009 (Музеј примењене уметности), страна 183-188

УДК:
75.071.1:929 Орфелин Ј.(049.32) ;75.034.7(4)(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (301 KB)